English

Arbete pågår / Under maintenance

Vi jobbar just nu på en ny och förbättrad version av Expertpoolen, håll utkik! För mer information, kontakta clas.arvidsson@densitet.se

We are currently working a new and improved version of Expertpoolen, stay tuned! For more information, contact clas.arvidsson@densitet.se

Est. 0%

Om Expertpoolen

Expertpoolen är vår mötesplats för konsulter som specialiserar sig i bland annat mjukvaruutveckling och kommunikation. Vi skräddarsyr konsultprofiler för att passa dina behov av kompetens och erfarenhet.

About Expertpoolen

Expertpoolen is our meeting place for consultants that specialize in software development and communication, among other things. We tailor consultant profiles to suit your competence and experience needs.