StartUX/UI Designer

UX/UI Designer

Våra UX/UI-designers skapar engagerande användarupplevelser och attraktiva gränssnitt genom användarcentrerad design och interaktionskoncept.

Några specialiseringar
  • Interaktionsdesign
  • Visuell design
  • Användarforskning
  • Informationsarkitektur
Relevanta kompetenser
  • Användarforskningsmetoder (t.ex. intervjuer, undersökningar, användbarhetstester)
  • Wireframing och prototypverktyg (t.ex. Sketch, Adobe XD)
  • Principer för design av användargränssnitt
  • Interaktionsdesign och informationsarkitektur
  • Användbarhet och tillgänglighetsstandarder