StartQA Analytiker / Testare

QA Analytiker / Testare

Våra kvalitetssäkringsanalytiker säkerställer att mjukvarulösningar möter högsta kvalitetsstandard genom noggrann testning och validering.

Några specialiseringar
  • Testingenjör
  • Automationstester
  • Prestandatester
  • Testledare
Relevanta kompetenser
  • Testa ramverk för automatisering (t.ex. Selenium, Cypress)
  • Testhanteringsverktyg (t.ex. Jira, TestRail)
  • Testfall design och utförande
  • Felspårning och rapportering
  • Kunskap om metoder för mjukvarutestning (t.ex. Agile, Waterfall)