StartDevOps Ingenjör

DevOps Ingenjör

Våra DevOps-ingenjörer automatiserar och effektiviserar utvecklings- och driftprocesser för att leverera programvara snabbare och mer pålitligt.

Några specialiseringar
  • Releasehantering
  • CI/CD
  • Infrastrukturautomation
Relevanta kompetenser
  • Verktyg för kontinuerlig integration och distribution (t.ex. Jenkins, GitLab CI/CD)
  • Infrastrukturautomation och konfigurationshanteringsverktyg (t.ex. Ansible, Chef, Puppet)
  • Molnplattformar och tjänster (t.ex. AWS, Azure, Google Cloud)
  • Containeriserings- och orkestreringsteknik (t.ex. Docker, Kubernetes)
  • Övervaknings- och logghanteringsverktyg (t.ex. Prometheus, ELK Stack)