StartMjukvaruarkitekt

Mjukvaruarkitekt

Våra enterprise-arkitekter designar och förvaltar robusta och skalbara IT-arkitekturer för att stödja företagets affärsstrategier och möjliggöra teknisk tillväxt.

Några specialiseringar
  • Lösningsarkitektur
  • Applikationsarkitektur
  • Dataarkitektur
Relevanta kompetenser
  • Arkitekturramar (t.ex. TOGAF, Zachman)
  • Systemintegration och interoperabilitet
  • Applikations-, data- och infrastrukturarkitektur
  • Affärsprocessmodellering och optimering
  • Strategisk planering och anpassning