StartProjektledare

Projektledare

Våra erfarna IT-projektledare leder och genomför framgångsrika IT-projekt, från planering till leverans, med fokus på tid, budget och kvalitet.

Några specialiseringar
  • Agile
  • Scrum
Relevanta kompetenser
  • Projektledningsmetoder (t.ex. Agile, Scrum)
  • Projektplanerings- och schemaläggningsverktyg (t.ex. Jira, Microsoft Project)
  • Hantering av intressenter
  • Riskhantering
  • Budgetering och resursfördelning